Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Kievithofsdam

In Hét GemeenteNieuws lees ik, dat de Kievithofsdam als struinroute/wandelpad opgenomen is in het wandelknooppuntennetwerk.
Dit bericht verbaast mij zeer, daar deze dam, zolang wij er woonden, tot medio 2017, beschermd natuurgebied was en wij op verzoek van Das en Boom en in overleg met hen en SBB enig toezicht hielden. (Dassenwissel en schuilplaats voor reeen. Hazenlegers aan de kanten van de dam sinds grootschalige machines op de wei)

Vanaf zo'n decennium geleden is er grote kaalslag gepleegd op de dam: struiken en laag geboomte aan weerskanten, als sleedoorn, meidoorn, elzen en opslag van de eiken zijn verdwenen, alsmede ook grote bomen. Resten nu nog 12 eiken en een meerstammige els.
Op boomplantdag 2017 hebben schoolkinderen heggetjes geplant en er zijn ook 21 eiken en enkele elzen geplant:grotere bomen aan palen.
Thans is het zo, dat alle geplante bomen dood zijn (al dan niet opgeruimd). Er zijn 6 miniscule elzen ter vervanging geplant (reeds aangevreten). De heggetjes zijn overwoekerd door de oude opkomende braamstruiken. Ze zijn wel wat bijgesnoeid, net als resten bestaande heg die stevig afgeklepeld zijn.
Het boerenwandelpad, waarvoor de eigenaar vergoeding krijgt, loopt, zo blijkt uit de verhangen bordjes, niet meer over zijn weide, maar ook over de Kievithofsdam.
Wat doen wij eigenlijk met natuurbeheer in de gemeente en wie geniet er nog van zo'n kaal pad.? We hebben veldhoenders, fazanten en kievieten zien verdwijnen en konijnen, hazen, reeen en dassen hebben geen beschutting meer. Vogels hebben er ook niets meer te zoeken. ....Jammer...

B.Thomassen-Veenhuis, Malden.

Meer berichten