Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Archief Gerrie Driessen)
(foto: Archief Gerrie Driessen)

Zwerfkei De Oude Molen

Zwerfsteen boven aan de Molenweg circa 1940, toen het weids uitzicht nog ongerept was. Vanaf deze plek kon men tot circa 1980 genieten van een bijzonder weids panorama richting Kranenburg en het oprijzende Reichswald. In de loop der jaren is het uitzicht aan het oog onttrokken door het kampeerterrein De Oude Molen op te schalen tot camping en vakantiepark.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

De foto laat zien dat de zwerfsteen voorheen vrijwel midden op de afslag naar de Wylerbaan stond, naast een lantaarnpaal en een door de A.N.W. B. geplaatste wegwijzer. De steen werd gevonden op 17 april 1934, tijdens het ploegen achter de boerderij annex café De Oude Molen. Bij het uitgraven werd geconstateerd dat de steen van ongewone afmetingen was. Boer Fleuren maakte hiervan melding aan de gemeentesecretaris, wat uiteindelijk leidde tot het inschakelen van de directeur van Rijksmuseum Kam te Nijmegen. Na ter plaatse onderzoek verricht te hebben, kwam directeur Evelijn tot de conclusie dat de steen een z.g. 'zwerfkei' was: 'zoals er nog vele in den lande gevonden werden en van welke de 'kei van Amersfoort' de grootste bekendheid genoot'. Verder stelde Evelijn: 'dat de steen geen kei, maar een natuursteen is van een zeker soort graniet'. Aldus punt 19 van de raadsnotulen van 19 april 1934. Na ruim twintig jaar 'in de weg te hebben gestaan', is de zwerfsteen verplaatst. Slechts een tiental meters, naar het begin de Nieuweweg.

Meer berichten