Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Gerrie Driessen
Foto: Gerrie Driessen

Ingezonden brief

Speeltuin Kerkstraat Groesbeek

Bestuur Stichting Speeltuin Kerkstraat Groesbeek, verdraaiing en verdoezeling feiten

In het op 31 mei j.l. verschenen 'Hét GemeenteNieuws', wordt door het bestuur van de speeltuin (Eefje, Kim en Sandra) uitgebreid verteld over de aan te leggen speeltuin op de uniek gelegen groenstrook aan de Kerkstraat. In het artikel staan een aantal beweringen die nodig weersproken moeten worden.

Het meest storende is de stelling dat er een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt heeft tegen het eerste speeltuinplan. Voor de goede orde, het zijn er vijftig. 50 omwonenden die een handtekening gezet hebben, plus negen bezwaarschriften, onder meer ingediend door: Ver. Heemkundekring Groesbeek, Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal, Stichting Monument en Landschap uit Ubbergen, Ver. Behoud Dorpsgezichten.

De bestaande weerstand tegen het plan is vooral te wijten aan het feit dat met de buurtbewoners nooit is 'gebrainstormd'. Het ruim 60.000 euro kostende plan is door ambtenaren uitgewerkt, zonder wie dan ook erbij te betrekken, zelfs de gemeenteraad is niet geraadpleegd. Het is een z.g. college -besluit, genomen zonder de ingezetenen inspraak te verlenen. Zodoende zonder zich op de hoogte te stellen van de gevolgen voor de om- en aanwonenden, de aantasting van de ruimtelijke ordening en van het zicht op Groesbeeks oudste monument. En dit in een tijd waarin de overheid de indruk wil wekken open te staan voor overleg met de burgers en burgerparticipatie aanmoedigt.

De stelling van het bestuur: 'dat het jammer is dat door het toedoen van de bezwaarmakers de speeltoestellen pas ná de zomervakantie geplaats kunnen worden' getuigt van weinig zelfreflectie. Immers, dankzij hun verweer worden er nu geen vijf meter hoge sport en klimtoestellen opgesteld, waardoor het plan enigszins in de richting komt van de oorspronkelijke aanvraag: 'een speelplekje voor jonge kinderen', waartegen vrijwel niemand bezwaar had!

Mededeling dat in het natuur- en bosrijke Groesbeek een subsidie van duizenden euro's (tenminste 5000,- ) van de stichting Jantje Beton gebruikt wordt voor de aantasting van het prachtige en pittoresk gelegen dorpspark, daar zal menigeen verontwaardigd over zijn.

Gerrie G.Driessen, Groesbeek

Meer berichten