Logo gemeentenieuwsonline.nl

Wie wint de erfgoedprijs in de gemeente Heumen?

HEUMEN - De Werkgroep Rood is onderdeel van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen en reikt voor het eerst een Erfgoedprijs uit voor de hele gemeente. Dit gebeurt tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september 2019.

"Met het toekennen van de prijs willen we waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten en tevens het erfgoed in onze gemeente onder de aandacht brengen. De erfgoedprijs zal nu in september uitgereikt worden aan een persoon, die op eigen initiatief met veel inzet en financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft onderhouden of gerestaureerd."

De onafhankelijke commissie zal onderstaande criteria hanteren bij de beoordeling:

Architectuur- en bouwhistorische waarde: Bijzondere architectonische kwaliteit door toepassing van bijzondere materialen en/of ornamenten.

Ligging: Landschappelijke of stedenbouwkundige waarde door de plaats in de omgeving met markante hoek- of zichtlocatie en oriëntatiepunten.

Gebruiksgeschiedenis: huidige of oorspronkelijke functie als café, winkelpand, melkfabriek, smederij of postkantoor of bewoning door belangrijke personen uit heden en/of verleden.

"Inwoners van de gemeente Heumen kunnen zich aanmelden door een beknopte omschrijving van het pand te geven aangevuld met foto’s en/of bouwtekening en de redenen waarom u vindt dat u hiervoor in aanmerking zou willen komen. U kunt de informatie voor 30 juni 2019 zenden naar ons emailadres: rooderfgoedheumen@gmail.com."

Meer berichten