Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jaarrekening 2018 Berg en Dal laat klein overschot zien

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft 2018 afgesloten met een overschot van 373.000 euro. Dit blijkt uit de jaarrekening; het financiële verslag over het jaar 2018. In dit resultaat is een voordeel opgenomen van 1.820.000 euro. Dit betreft geld dat was gereserveerd voor groot onderhoud. Dit bedrag is nog niet gebruikt.

In 2019 gaat de gemeente het bedrag voor groot onderhoud opnieuw berekenen en reserveren. Het resultaat zonder de 'onderhoudspot' is 1.447.000 euro nadelig. Dit bedrag is 259.000 euro minder negatief dan we verwachtten bij de najaarsnota. Het verschil is de optelsom van veel kleinere posten.

Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën): "De plus op de jaarrekening geeft een vertekend beeld. We moeten die 1.8 miljoen toch uitgeven aan het onderhoud van onze gebouwen. We moeten ons daarom niet rijk rekenen. We staan voor een grote uitdaging om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen. Vooral door minder bijdragen vanuit het Rijk en omvangrijke uitgaven op het gebied van zorg." Op donderdag 4 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening.

Meer berichten