Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse Gemeente Heumen

Zondag 11 aug. 10.00 uur. Voorganger prof.dr. N.M.F. Schreurs, Malden De collectes zijn bestemd voor Edukans en de Diaconie.

Zondag 18 aug. 10.00 uur. Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. De collectes zijn bestemd voor Casey Troy Foundiation en de Diaconie.

Meer berichten