Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerkberichten Heumen,Nederasselt en Overasselt.

I.v.m. de landelijke Nationale Ziekendag vindt de ontmoetingsmiddag voor ouderen,zieken en belangstellenden uit Heumen,Overasselt en Nederasselt plaats op zaterdag 07 september a.s in het Verenigingsgebouw te Overasselt.Aanvang 14.30 uur. Voorganger is Yves Mambueni.Voor evt. vervoer kunt u contact opnemen met Riet Dinnissen tel.024-6222247.

Heumen St Georgius

Weekend 31 aug/01 sept Geen viering in deze kerk

Nederasselt H.Antonius Abt

Zaterdag 31 aug 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor en Yves Mambueni

Gebedsintentie: Jan van Haren

Overasselt H.Antonius Abt

Donderdag 29 aug 19.00 uur Donderdagavondgebed in het Parochiecentrum.

Zondag 01 sept 11.00 uur Eucharistieviering,Samenzang en Yves Mambueni

Gebedsintenties: Voor de weldoeners van het Charitatief Centrum; Til Kamps-Janssen; Bert Broekman en Rieky Broekman-Willems; Tineke Schouten; Nellie van den Berg-Dinnissen; An den Brok-Klabbers; Jan Martens.

Meer berichten