Logo gemeentenieuwsonline.nl

Zondagviering op ziekenzondag in kapel Onder de Bogen op Parc Dekkerswald

GROESBEEK - De zondagviering op zondag 8 september, ziekenzondag, sacrament van ontmoeting en bemoediging begint om 10.30 uur.

Ook in het jubileumjaar 100 jaar Kapel Onder de Bogen vieren we ziekenzondag op Parc Dekkerswald met een zondagviering met daarin gebed om liefde en kracht. Met bemoediging voor mensen die te kampen hebben met ziekte en de beperkingen van het ouder worden.

Op ziekenzondag ligt de nadruk op het niet alleen zijn in zorgen en verdriet. Ieder van ons heeft zo zijn eigen kruis te dragen en het is overal wat. Met elkaar dragen we de lasten van het leven, dat hoeven we niet alleen te doen. Met elkaar vragen we om hulp, we vragen om vriendschap en liefde. We vragen: 'maak ons sterk genoeg om onze lasten te kunnen dragen'. Voor ieder die dat wil wordt dit tastbaar gemaakt in de vorm van een ziekenzalving, een kruisje op het voorhoofd met gewijde olie. Het is het symbool van de kracht van Christus in ons. Het is het symbool dat zegt dat we de moeite waard zijn, altijd, elke minuut van ons leven.

Iedereen is welkom en iedereen mag de zalving ontvangen. Je hoeft daar echt niet doodziek voor te zijn. Het is genoeg je open te stellen om de kracht te ontvangen.De ervaring van andere jaren is, dat het een viering is die het hart raakt, waar mensen troost ervaren zich bemoedigd voelen om verder te gaan.

Na afloop van de viering is er koffie met een koekje. Nog even tijd voor elkaar en om na te praten voor ieder die dat wil. Voorganger is pastor Jos van Rooij. Het Leonarduskoor uit Oosterhout verzorgt muziek en zang.

Meer berichten