Logo gemeentenieuwsonline.nl

Aftrap Heumen dementievriendelijk in het winkelcentrum

Vindt u het ook belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen, dat mensen zich thuis en veilig voelen en waar begrip is voor elkaar? Dat mantelzorgers en buren van mensen met dementie zich minder belast voelen en steun ervaren in de aandacht en zorg voor hun naasten?

Op zaterdag 21 september om 11.00 uur in Winkelcentrum Malden trapt wethouder Leo Bosland het project dementievriendelijk Heumen af en maakt u kennis met de kerngroep dementievriendelijk Heumen .

De kerngroep dementievriendelijk Heumen bestaat uit actieve inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals uit Heumen en is opgericht om waar nodig en waar mogelijk verbeteringen in de gemeente aan te brengen. Zij nodigen inwoners, werkgevers, verenigingen en mede buurtgenoten – van buurman en bakker tot sportclub en wijkagent - uit om mee te denken en mee te doen.

Speelt dementie in uw eigen situatie? In uw woonomgeving, bij de vereniging, in uw werk? Of maakt u zich zorgen over iemand in uw directe omgeving? Zou u willen weten wat u kan doen als buurman of buurvrouw of wie u kan bereiken met vragen? Wij denken graag met u mee hoe we samen met u het leven voor mensen met dementie en hun naasten kunnen verbeteren. Heeft u behoefte aan informatie, of wilt u uw ervaringen delen? Lees de “Dementiewijzer” op de site van Malderburch of neem contact op met Vraagwijzer 14 024 óf 024 3588300. Ideeën voor het burgerinitiatief kunt u mailen naar J.C.A. van Zonneveld j.vanzonneveld@caiway.nl.

Meer berichten