Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jaarvergadering Switch '87

MILLINGEN - Op woensdag 6 november houdt Switch '87 haar algemene ledenvergadering. De aanvang is om 20.00 in de kantine op sportpark De Hove.

Op de agenda staan onder andere de notulen vorige ALV, kascontrole, voorstelbegroting 2020-2021 en de bestuursverkiezing. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.

Verder is er nog een terugblik op het OFO-project dat afgelopen jaar heeft gelopen. We kijken naar de resultaten die uit dit project voortkomen en hoe dit nu verder ingebed wordt in de vereniging. Ook worden de toekomstplannen voor verdere samenwerking met volleybalvereniging Ikaros toegelicht. Het bestuur van Switch '87 hoopt de leden in groten getale te mogen begroeten op woensdag 6 november.

Meer berichten