Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Nederasselt

Zaterdag 2 nov. 19.00 uur. Allerzielenviering m.m..v. Gemengd Koor, werkgroep Avondwake. Denk aan de lichtjes voor op de graven. Gebedsintenties: Lambert Bruijsten; Dien Bruijsten-Janssen;; Rie Bruijsten; Johanna Bruijsten ; Toon van Haren; Lies Bruijsten-Spierings en Jan Bruijsten ; Jan Ariëns; Pieta Peters-van Haren en Lam Peters;Liesbeth Jetten-van den Broek en Tinie Jetten; Door Hendriks- van Uden.en Wim Hendriks;Bep Derks-Derksen; Marijke Derks en Johan Derks; Herman v.Beuningen; Annie v.d.Berg-Dinnissen en Jo v.d.Berg; Jan van den Boogaard en Lies van den Boogaard-Ariëns;'Til Ariëns-van Haren en Jan Ariëns; Henk Kroes; Chris Toenders en An Toenders-Francissen; overleden fam.van Beuningen-Stevens; Marietje van Haren-Hendriks; Tonnie van Beuningen-van Haren; overleden fam. vban Haren-Toenders; Henk en Daan de Groot; Ton Bardoel en Ans Bardoel-van Haaren; overleden fam. Piet van Haren-Peters; Jan Wintjes; Loes van Beuningen-Peters; Ria Bruijsten.;

Meer berichten