Logo gemeentenieuwsonline.nl

Boekpresentatie Harrie Kemps

Harrie Kemps vertelt over zijn boek 'Met 1 man rond de pan’ op vrijdag 15 november in het LOP, winkelcentrum Molenhoek van 20.00-22.00 uur. Entree is vier euro.

Hij schetst in zijn boek, hoe het er in de vijftiger en zestiger jaren op de boerderij in zijn dorp Helvoirt aan toeging. Hij schrijft een fascinerend tijdsbeeld, hoe decennia lang het dagelijks leven zich afspeelde van de talloze keuterboerkes, met vaak evenveel kinderen als koeien. Zowel het dagelijks huishouden alsook het leven op de boerderij. Ook wordt uitvoerig stil gestaan bij de rol, die de ouders in dit gezin speelden en over hoe zij beiden erin slaagden een groot huishouden te runnen te midden van alle schokkende veranderingen op gebied van de agrarische bedrijfsvoering, opvoeding, religie en moraal.

Meer berichten