Logo gemeentenieuwsonline.nl

Protestantse gemeente Heumen

24 nov. 10.00 uur. Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. Gedachtenisdienst m.m.v. de Cantorij. De collectes zijn bestemd voor de Lepra zending en de Diaconie.

1 dec. 10.00 uur. Voorganger ds. D.J. Deunk, Malden. 1e Advent. De collectes zijn bestemd voor Wenchi, project Ghana.en de Diaconie. Na afloop is er koffie drinken in de Terp.

Meer berichten