Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Peter Hendriks)
(foto: Peter Hendriks) (Foto: Peter Hendriks)

Koninklijke Onderscheiding voor drie leden van Sint-Cecilia Millingen

MILLINGEN A- Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Millingse fanfare Sint-Cecilia heeft burgemeester Mark Slinkman in het clubgebouw van de fanfare aan de Heerbaan aan drie leden een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Tonnie Lelie. De grootste verdiensten van de heer Lelie liggen bij fanfare Sint-Cecilia. Hier is hij al sinds 1985 bibliothecaris en sinds 1990 tot 2011 is hij dirigent van het B-orkest wat hij onlangs weer heeft opgepakt. Hij weet de jeugdleden te motiveren en stoomt ze klaar voor het A-orkest. Daarnaast is hij sinds 1990 tweede dirigent en leidt hij vele groepsrepetities voor uitvoeringen, concerten en concoursen. Als bestuurslid is de heer Lelie al sinds 2005 verantwoordelijk voor de technische zaken van de vereniging. Daarnaast is de heer Lelie lid, bestuurslid en dirigent geweest bij koor Ap/Art.


Laurens Klomberg. De heer Klomberg is ook al jaren actief bij fanfare Sint-Cecilia. Zo is hij van 1998 tot 2008 secretaris geweest en vanaf 2008 voorzitter. Als voorzitter steekt hij veel tijd in het managen van de vereniging. Tijdens concerten en optredens is de heer Klomberg er niet alleen als voorzitter maar steekt de handen ook uit de mouwen bij het opbouwen van het podium . Naast de Fanfare is hij ook actief bij de Parochie Maria ten Hemelopneming in Millingen. Na een korte periode in het kerkbestuur ( 2008 – 2009 ) is hij nog steeds actief als collectant tijdens missen, dat doet hij sinds 2009. Vanaf 1972 tot 2006 heeft de heer Klomberg zich actief ingezet bij de Stichting Jeugd Activiteiten Millingen, waar hij vanaf de oprichting sterk betrokken bij was. Van het opzetten begeleiden en het uiteindelijk realiseren van de jaarlijkse kindervakantieweek.


Freddie Staub. Ook de heer Staub is erg actief bij fanfare Sint-Cecilia. Al sinds 1974 zet hij zich als vrijwilliger in. Van 1974 tot 1976 was hij bestuurslid in het jeugdbestuur. Sinds 1979 is de heer Staub docent bij de fanfare, waar hij diverse leden opgeleid heeft tot muzikant. Ook is hij van 1991 tot 2003 bestuurslid geweest. Nu is de heer Staub al negen jaar penningmeester wat een heel verantwoordelijke functie is die hij met veel precisie, geduld en nauwkeurigheid bekleed. Bij koor Ap/Art is de heer Staub lid, bestuurslid en dirigent geweest, dit was van 1975 tot 2013.

De drie leden kregen de versierselen van Lid in de Orde van Oranje Nassau overhandigd door burgemeester Slinkman.

Meer berichten