Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Maria ten Hemelopneming

Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij

Pastoor Rudo Franken tel: 06 46193591; e-mail:rfrankenpr@hotmail.com

Mis en gebedstijden en Misintenties
(alle vieringen tot Kerstmis 2019, zie website)

Zaterdag 30 november Millingen 17.00 uur H.Mis Eerste Zondag van de Advent.                                 misinteties: Thé en Mies Hendriks-van Megen

Zaterdag 30 november Ooij 19.00 uur H. Mis m.m.v. Encore.                                         misintenties:Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Mevr. G. Tonen-van den Brink, Lam Huisman, Frans Huisman, Wim Jacobs, Mieke en Henk Verriet, Bernd Leenders jaargetijde, Mia Leenders Piet en Patrick.

Zondag 1 december Kekerdom 09.15 uur H. Mis misintenties: Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen.

Zondag 1 december Millingen 11.00 uur H. Mis m.m.v. de Cantorij                                                         misintenties: Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun kinderen Dora, Toon en Gert, Rita Megens-Janssen, Riekie Sinderdinck en haar overleden ouders, Diny Wassink-de Swart jaargetijde, Toon Coerwinkel.

Dinsdag 3 december Leuth 19.00 uur H. Mis

Woensdag 4 december Beek 09.00 uur H. Mis                

Donderdag 5 december Millingen 09.00 uur H. Mis Aanbidding van 09.30 uur tot 18.30 uur in de Dagkapel

Vrijdag 6 december Millingen 09.00 uur H. Mis                        

Meer berichten