Kerk Middelaar
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Middelaar

Parochie H.H. Lambertus en Brigida

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 0485 511426; 06 55 41 67 09.

Zondag 1 december: 9.30 uur H. Mis.

Zaterdag 7 december: géén H. Mis (wel op zondag in Mook)

Meer berichten