Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Archief Gerrie Driessen)
(foto: Archief Gerrie Driessen) (Foto: Archief Gerrie Driessen)

Huisje, Nieuweweg 10, gezien in 2002. (2)

Op de voorgrond de oorspronkelijke woning, ooit met stro bedekt. Toen het voorhuis er tegenaan gebouwd werd, is het stro vervangen door pannen. Het fietspad werd in 1956 aangelegd, noodgedwongen pal langs het pittoreske onderkomen. Voor de bewoners zal het wennen zijn geweest, wegens het bromfietslawaai.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

De vroegste geschiedenis van het huisje is niets bekend. Wel dat Rein Weijers op 9 juli 1913 vergunning vraagt voor het verbouwen van zijn voorhuis. Uit de tekening bij de vergunning blijkt dat het om dit huis gaat, de maten komen overeen met de bestaande bouw. Vermeldenswaardig is dat daar een paar muzikale talenten geboren zijn. Reintje en Willie Weijers waren in de jaren veertig en vijftig bekende muzikanten in het amusement genre. De familie was toen al verhuisd, want vader Weijers had het huis eind jaren dertig verkocht aan de daar in de buurt (Villa Rhätia) wonende zakenman L. R. Portocarrero. Deze verhuurde het huisje in mei 1940 aan het echtpaar Piet Visser -Betje Kersten met hun acht kinderen. In 1950, toen er een geweldige woningnood was, woonde daar tevens het echtpaar J.Visser -Arnoldussen. Voor jonggehuwden was 'inwonen' in het ouderlijk huis toen nog algemeen. Zodoende krijgt het echtpaar Visser-Kersten in 1966 weer inwoning van een jong echtpaar. Dan betreft zoon Toon, getrouwd met Riek Janssen. Na haar overlijden in 2017 blijft Toon Visser er alleen wonen, tot ook hij op 24 april 2019 op 82 jarige leeftijd overlijdt. Voordien, in 2016, kon hem de eerder genoemde bouwtekening van zijn huisje overhandigd worden. Zoals de foto laat zien was hij er blij mee. Het huisje, eigendom van de erven Portocarrero, staat nu te koop. Vrijwel zeker heeft het ruim honderdjaar oude baken zijn langste tijd gehad.

(Foto's G.G. Driessen, gemaakt in juni 2002 en augustus 2016.)

Meer berichten