Logo gemeentenieuwsonline.nl
Zicht op het koor van de Joriskerk in Heumen/ (foto: PKN Heumen)
Zicht op het koor van de Joriskerk in Heumen/ (foto: PKN Heumen) (Foto: )

Protestantse gemeente Heumen

Vanwege de coronamaatregelen mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Daarom beperken wij ons tot de gemeenteleden. De vieringen beginnen om 10.00 uur in de Joriskerk in Heumen.

Gemeenteleden en gasten worden in drie groepen verdeeld op alfabetische volgorde van achternamen. Zo kan iedereen eenmaal per drie weken naar de kerk en beide andere diensten online volgen. Er is geen kindernevendienst en koffiedrinken.

Zondag 28 juni. Voorganger is mw. H. Oudelaar uit Ottersum. We nodigen graag iedereen uit waarvan de achternamen beginnen met één van de letters A t/m H. De eerste collecte is voor het Tweede Huis in Nederasselt.

Zondag 5 juli. Voorganger is dhr. J. Velema. We nodigen graag iedereen uit waarvan de achternamen beginnen met één van de letters I t/m R. De eerste collecte is voor Stichting de Vrolijkheid.

Aanmelden en terugkijken

Als u een dienst wilt bijwonen, stuur dan een mail naar scriba@pknheumen.nl. In juni worden de diensten in beeld en geluid opgenomen door GL8. Als u dit terug zou willen kijken, stuur dan een mail naar voornoemd mailadres. De kerkenraad komt nog bijeen om te kijken of er aanpassingen plaatsvinden in het houden en uitzenden van kerkdiensten vanaf juli.

Meer berichten