Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Dinsdag 18 mei 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 20 mei 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Pinksteren:

Zaterdag 22 mei 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin

Zondag 23 mei 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Misintenties: Gerrit Ebbers vw sterfdag en Toos Ebbers-Jochoms de echtg. en Herman Schoofs; Toos v. Elst-Janssen vw verj.; Theo Vissers vw sterfdag, Annie Vissers-Cillessen de echtg., Ben Engelen, Harry Teunissen, Piet Langeveld en Marie Langeveld-Janssen de echtg.

Maandag 24 mei 10.00 uur Cosmas en Damianus

Misintentie: Gertruida Sluis-Lamers, Willem Sluis de echtg. en Wim de zoon

1 t/m 31 mei kan van maandag t/m vrijdag om 18.30 uur in de Cosmas en Damianuskerk de rozenkrans gebeden worden en op maandag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur in de kapel Kloostertuin.

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Zondag 23 mei 09.30 H. Mis

Misintentie: Voor vrede en welzijn van de parochianen

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten