Logo gemeentenieuwsonline.nl
<p>Gerda van Dreumel en echtgenoot. (foto: Parochie Groesbeek)</p>

Gerda van Dreumel en echtgenoot. (foto: Parochie Groesbeek)

(Foto: Parochie Groesbeek)

Nieuws uit parochie van Groesbeek

GROESBEEK - De ouderavonden voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn geweest. De evaluaties waren erg positief. Een aantal ouders hebben zich bij pastor Joke Huisintveld opgegeven om een keer een dag te klussen voor de parochie, of te helpen bij een eenmalige kinderactiviteit.

Communie en dan? Voor de kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan worden activiteiten bedacht om er voor te zorgen dat er niet een te lange periode tussen de Heilige Communie en het Vormsel zit. We willen bijvoorbeeld de bijbelknutselclub weer in het leven roepen en kindernevendiensten organiseren.

Vormsel en dan? De vormelingen van dit jaar willen graag ondersteunen bij allerlei activiteiten! We hebben nu twee assistenten voor de gezinsvieringen, oppassers bij een kindercrèche, ondersteuners bij de bijeenkomsten voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Ook willen ze meehelpen bij een jongerenviering en meedenken over hoe onze parochie het keurmerk ‘Groene Kerk’ kan verkrijgen.

Afscheid van liturgie-assistente

Op zondag 4 juli is in Breedeweg afscheid genomen van liturgie-assistente Gerda van Dreumel (foto). Tijdens de eucharistieviering sprak pastor Kees Bruin lovende woorden over de inzet van Gerda: begeleiden van communicanten en vormelingen, avondwakegroep, enzovoort. Een taak die ze nog een tijdje wil voortzetten, is het schoonmaken van de kerk. Dat is erg fijn! Na de viering sprak pastor Peter Pot een kort dankwoordje namens het pastoraal team.

Meer berichten