Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Archief Gerrie Driessen)
(foto: Archief Gerrie Driessen)

'Mooksche Heide in de 19e eeuw schietterrein der artillerie (3) Zoeken naar kogels tijdens het vuren der kanonnen

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek

De fikse beloning voor het oprapen van munitie in oktober 1843, had tot gevolg dat een jaar later nog meer mensen naar de Mookerheide trokken om op een makkelijke manier aan geld te komen. Makkelijker, maar niet zonder gevaar want de projectielen werden nog tijdens de schietoefening van het terrein opgeraapt, zo blijkt uit een schrijven van 10 juli 1844. Hierin laat de Officier van Justitie te Nijmegen aan de burgemeester weten: 'dat de commandant der Artillerie verzoekt de ingezetenen van Groesbeek te verbieden tijdens het vuren kogels te zoeken op de Mokerheide: Tevens omdat zij zich aan de grootste gevaren met noodlottige afloop blootstellen'. (….)

De goed bedoelde waarschuwing echter werd door roekeloze Groesbekers in de wind geslagen. Dit blijkt uit een op 4 oktober 1844 door de commandant der artillerie aan de burgmeester van Groesbeek verstuurde brief. Kort samengevat komt het hier op neer dat in de afgelopen tijd wel honderd ijzeren kogels van verschillende kalibers niet waren teruggevonden. Niettegenstaande dat direct na iedere oefening er met man en macht naar gezocht was. Het verdwijnen van de kogels wordt toegeschreven aan Groesbekers, die zich niet ontzien om zelfs tijdens het vuren – na alvorens de uitwerking van de projectielen afgewacht te hebben- de kogels oprapen en afvoeren. In belang van het Rijk wordt de burgmeester verzocht te publiceren dat voor ieder stuk projectiel de som van vijf cent betaald zal worden. De teruggevonden projectielen moeten naar het gemeentehuis gebracht worden, alwaar ze door soldaten van het garnizoen Nijmegen met een voertuig zouden worden opgehaald en betaald. De afzender van de brief had er kennelijk geen weet van, dat in vorige jaren de vergoeding veel rianter was. Veel meer dan de nu geboden vijf cent. Na hier op gewezen te zijn liet hij bekend maken de premie te verhogen, waarover de volgende aflevering. ***

Meer berichten