Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Middelaar

Parochie H.H. Lambertus en Brigida

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zaterdag 11 januari: 19.00 uur H. Mis.

Zondag 19 januari: 9.30 uur H. Mis met Gilde.

Meer berichten