Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zondag 12 november: géén H. Mis (wel in Molenhoek)

Vrijdag 17 januari: 9.00 uur H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Zaterdag 18 januari: 19.00 uur H. Mis met Gilde.

Meer berichten