Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Heumen,Nederasselt en Overasselt

Heumen-St Georgius

Zondag 26 jan 11.00 uur Kinderkaravaan m.m.v. Kinderkaravaankoor; Lara van de Zee.

Gebedsintentie: Ida Huisman-Westra

Nederasselt-H Antonius Abt

Zondag 26 jan 09.30 uur Woord en Communieviering; m.m.v. Gemengd koor; Andreas Inderwisch.

Gebedsintenties: Piet van der Stappen en overleden fam. van der Stappen-van Boekel.

Overasselt-H.Antonius-Abt

Donderdag 23 jan 19.00 uur Donderdagavondgebed in het Parochiecentrum.

Zondag 26 jan 11.00 uur Eucharistieviering Samenzang,Yves Mambueni

Gebedsintenties: Gerard Arts; Piet Arts en Nelly Arts-Sengers; Albert Gijsbers; Harrie van de Groes; Bets Schel; Michael Derks; Lau van der Burgt en Mina van der Burgt-Martens.

Meer berichten