Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto van een vendel door inwoners van de Horst gemaakt bij de opening van het vernieuwde dorpshuis. (foto: Jos Perenboom)
Foto van een vendel door inwoners van de Horst gemaakt bij de opening van het vernieuwde dorpshuis. (foto: Jos Perenboom)

Het dorpshuis in de monumentale kerk op De Horst?

GROESBEEK - Op 21 januari zijn op een bewonersvergadering van de Wijkraad 'Samen op de Horst' de plannen toegelicht het huidige dorpshuis De Slenk te verhuizen naar de naastgelegen kerk.

Martien Nillesen, voorzitter van de stichting STEP die het dorpshuis de Slenk beheert, zei 'de allerbelangrijkste reden voor ons is de kerk voor de gemeenschap en voor een maatschappelijk doel te behouden'. Deze plannen zijn door de inwoners van de Horst met groot enthousiasme ontvangen.

Er is nog slechts een ruwe schatting van de kosten van de noodzakelijke verbouwingen gemaakt, en alle bouwkundige aspekten, mogelijkheden en risico's, moeten nog goed in kaart worden gebracht. STEP hoopt op een subsidie, zodat met deskundigen alles goed kan worden onderzocht, en er een gezonde basis gelegd kan worden voor de exploitatie van het kerkgebouw.

De werkgroep en het bestuur van STEP hebben wel met belanghebbenden, de gemeente en andere betrokken instanties overlegd, en zijn tot de conclusie gekomen dat er goede mogelijkheden zijn, en nog belangrijker dat niemand echte bezwaren ziet. "We streven ernaar in de loop van dit jaar duidelijkheid te krijgen, ook wat er met het terrein van het oude Dorpshuis mogelijk is. De initiatiefnemers vertrouwen erop dat het parochiebestuur alle medewerking verleent om de aankoop van het kerkgebouw te regelen."

Meer berichten