Logo gemeentenieuwsonline.nl

Alzheimer café Berg en Dal krijgt incidentele subsidie

BERG EN DAL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft het verzoek ingewilligd van Alzheimer café Berg en Dal om incidenteel een subsidie beschikbaar te stellen van 1.500 euro.

Dit Alzheimer café is in 2019 van start gegaan en is een laagdrempelige ontmoetingsactiviteit voor mensen met de ziekte dementie en hun naasten/mantelzorgers. Het Alzheimer café is ook toegankelijk voor hulpverleners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overige belangstellenden. In 2019 hebben ze al een startsubsidie gekregen van 1.500 euro. Het Alzheimer café was in 2019 een groot succes en zij willen dit in 2020 voort zetten. De bevolkingsprognose geeft aan dat het aantal ouderen in Berg en Dal toeneemt evenals het aantal mensen die met een vorm van dementie te maken krijgen. Momenteel bezoeken vooral inwoners uit Groesbeek en directe omgeving. De initiatiefnemers overwegen het bereik te gaan vergroten door onder andere vervoersvoorzieningen aan te gaan bieden in samenwerking met Mantelzorg Berg en dal en SWOM Millingen waarbij de hulp van de gemeente welkom zou zijn. In 2019 zijn tien bijeenkomsten, die werden gehouden in Gasterij 't Groeske waar gemiddeld zo'n 80 mensen op af kwamen.

Meer berichten