Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemolenhoek@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 06 55 41 67 09.

Zondag 9 februari: géén H. Mis (wel in Molenhoek)

Vrijdag 14 februari: 9.00 uur H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Zondag 16 februari: 11.00 uur H. Mis: Carnavalsmis

Meer berichten