Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Jannie Schaapman)
(foto: Jannie Schaapman)

Protestantse Gemeente Groesbeek

GROESBEEK - Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de Serre achter de kerk voorlopig tot nader bericht gesloten. In deze tijd zijn er dus geen vieringen en activiteiten in de kerk. Wel worden elke zondagmorgen de klokken geluid als teken van verbondenheid.

Op paasmorgen, zondag 12 april, zal om 9.00 uur via Omroep Berg en Dal een oecumenische paasmeditatie worden uitgezonden; voorgangers daarin zullen zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina Janneke Ruijs. De uitzending zal om 13.00 uur worden herhaald.

In deze 40-dagentijd wordt er in de vieringen altijd gecollecteerd voor projecten van Kerk in Actie: voor 29 maart en 5 april is het doel de opvang en opleiding van straatmeisjes in Ghana, op 12 april voor “De PaasChalenge”, een verrassend nieuw spel waarmee jongeren zich kunnen inleven in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde.

Als u wilt kunt u uw bijdrage storten op de bankrekening: NL08 INGB 0000961922 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente te Groesbeek ovv 40-dagencollecte.

De PKN verzorgt in samenwerking met de EO op NPO2 elke zondag vanaf 9.20 uur een meditatie.

Zie voor verdere informatie : www.pkn-groesbeek.nl

Meer berichten