Logo gemeentenieuwsonline.nl
Ansichtkaart circa 1955, collectie G.G.D.
Ansichtkaart circa 1955, collectie G.G.D.

Smeekbede van bewoners Boksheuvel om schoon water, in Groesbeek 1933

Een eigentijds verslag over de slechtte kwaliteit van het drinkwater is te lezen in een door de bewoners van de Bokseuvel op 30 november 1933 aan de gemeenteraad verzonden verzoekschrift.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

‘Edelachtbare heren, door den dringende waternood gedwongen verzoeken de ondergetekende beleefd om aanleg der waterleiding op den Boksheuvel verder tot en met M. Verkade B 331 en Voss. De waternood is zo groot dat het verschrikkelijk is, men durft voor het meest nodige nog bijna niets te gebruiken en daarbij komt nog, dat het water vergiftigd is door ratten en de uitwerpselen dier beesten daar de dakgoten steeds vol daarvan zijn en dat alles in de regenput terecht komt. Ook liggen de ratten in de regenput te verteren. Men treft die beesten bij het waterscheppen aan en als men die wil verwijderen vallen ze uit elkaar doordat zij geheel tot ontbinding zijn overgegaan en onze vrouwen en kinderen enz. moeten dat steeds gebruiken. Bij een huisgezin schepte men onlangs in het donker water, zette er koffie van en … vond naderhand een rat in den ketel. En dan te denken dat op een kleine afstand de waterleiding aanwezig is, die ons volop van water kan voorzien. (…) Voor ons heeft men nooit iets gedaan en wij zijn toch ook met grote gezinnen en ongeveer 100 stuks vee bij elkaar. De gemeente is voor ƒ 105.000 garant voor de waterleiding en de meest nodige plek is er van verstoken. Op den Stekkenberg was de waternood groot, maar bij ons is het nog erger daar het door de ratten geheel bedorven is. (…) In de hoop niet tevergeefs een beroep op onze gemeenteraad te hebben gedaan tekenen, hoogachtend: M. Verkade, Wed. J. Voss, P. Pouwels, Th. Geurts, Th. Gerrits, J. Vissers J zn., J. Vissers en J. Ursselman’. (…) Overgenomen uit onlangs in de boekhandel aangeboden boek: ‘Nutsbedrijven in Groesbeek , 1890 -1966, hoofdstuk Waterleiding blz. 73 t/m 105.

Meer berichten