Brede steun voor maatschappelijke herbestemming kerk op De Horst

Algemeen

GROESBEEK - Er worden plannen ontwikkeld om de monumentale kerk op De Horst aan te kopen en geschikt te maken voor maatschappelijke herbestemming door het huidige dorpshuis De Slenk te gaan vervangen. Dat is een initiatief van de wijkraad van het kerkdorp Groesbeek-De Horst, de Stichting tot Exploitatie Parochiehuis De Horst (STEP), en de werkgroep Hart van de Horst.

De werkgroep heeft deur aan deur een petitie bezorgd en een on-line enquete gelanceerd om de steun te peilen van de bevolking. Wij hebben 518 steunbetuigingen ontvangen, waarvan 284 van inwoners van de Horst: meer dan de helft van de huishoudens pal achter ons plan.

Op maandag 18 mei hebben de initiatiefnemers de resultaten aangeboden aan het kerkbestuur en de pastoor heeft toegezegd begin juni duidelijkheid te geven of hij over verkoop van het kerkgebouw aan STEP wil overleggen.

Ook het College van B&W van de gemeente Berg en Dal ondersteunt de plannen van het burgerinitiatief om het oude gebouw van dorpshuis De Slenk af te stoten en het dorpshuis te herhuisvesten in het monumentale kerkgebouw.

De werkgroep gaat daarom stevig door op het ingeslagen pad, en zal onderzoeken hoe het kerkgebouw tot het nieuwe dorpshuis van De Horst kan worden omgebouwd. Bouwkundig onderzoek, een verbouwingsplan en het opstellen van kostenramingen zijn een eerste stap. Voor de financiering van de activiteiten is de werkgroep doende een ANBI stichting ‘Stichting Vrienden van het Hart van de Horst’ op te richten, die actief fondsen zal gaan werven. "Wij wachten met spanning af wat het kerkbestuur zal besluiten!"

Uitgelicht

Digitale krant