Logo gemeentenieuwsonline.nl
Luchtfoto van de waterzuiveringsinstallatie gelegen tussen de Cranenburgsestraat en de spoorlijn (foto: Collectie Heemkundekring Groesbeek)
Luchtfoto van de waterzuiveringsinstallatie gelegen tussen de Cranenburgsestraat en de spoorlijn (foto: Collectie Heemkundekring Groesbeek) (Foto: )

Waterzuiveringsinstallatie aan de Heikant, toch bericht De Gelderlander op 14 juli 1973: ‘Open riool langs de Cranenburgsestraat’

Het is verwonderlijk dat de vlakbij de zuiveringsinstallatie aan de Cranenburgsestraat gelegen huizen, boerderijen en bedrijven in 1973 nog niet op de riolering aangesloten waren, acht jaar na dato.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

De Gelderlander: ‘Een regelrecht gevaar voor de volksgezondheid. Zo noemden enkele aanwonenden het slootje dat voor hun huizen langsloopt en waaruit een ondragelijke stank opstijgt. Oorzaak is het ontbreken van echte riolering ter plaatse. De vervuiling van het slootje is voor een groot deel te danken aan het feit dat de bodem bij café De Linde verzadigd is, zodat de overloop van de septic tank aldaar in de sloot terecht komt. De heer W. Derks van café De Linde: Ik ben al sinds 1969 bezig om hier riolering te krijgen. Ik heb de gemeente nu een bijdrage van ƒ 15.000,- toegezegd, en nu moet ik maar afwachten’. (…) De woordvoerder van het polderdistrict Maas en Waal: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat we van de situatie aan de Cranenburgsestraat niet op de hoogte zijn. Dat komt omdat Groesbeek voor ons een nieuw gebied is, waar een nieuw ontwateringsplan voor komt, dat 3 miljoen gulden gaat kosten. Dat plan wordt de volgende week aanbesteed en moet voor een groot gedeelte dit jaar gerealiseerd zijn’. (…) Voor meer info over de riolering zie ‘Nutsbedrijven te Groesbeek’ pg. 124 t/m 136.

De waterzuiveringsinstallatie ligt tussen de Cranenburgsestraat en de spoorlijn (zie foto). Het gebouw staat aan de Heikantweg en werd in 1965 officieel in gebruik genomen. Deze luchtfoto is beschikbaar gesteld door de oud-gemeenteambtenaar Bouw– en Woningtoezicht: Olaf Bakker. De twee afgebeelde personen op het voorste gebouwtje zijn de toenmalige gemeentesecretaris (1953-1966) J.C. Coppes en de gemeenteambtenaar Martin van Raay (Bouw– en Woningtoezicht). De foto is opgenomen in de onlangs verschenen uitgave: ‘Nutbedrijven in Groesbeek’ pg 130.

Meer berichten