Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Jannie Schaapman)
(foto: Jannie Schaapman) (Foto: Jannie Schaapman)

Protestantse gemeente Groesbeek

GROESBEEK - De kerk is weer open! In juni mochten nog maximaal 30 mensen aanwezig zijn en moest u zich van te voren opgeven, in juli is dat niet meer nodig.

Wel blijven ook in juli de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen van kracht.

Zondag 5 juli zal voorgaan ds. G. Ruiterkamp.

Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor het Binnenlands Diaconaat: Actie Vakantietas, voor kinderen die in Nederland opgroeien in armoede en in deze tijd van coronacrisis extra worden getroffen.

Digitaal doneren kan ook, via NL08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem, Groesbeek. Actie vakantietas. De viering begint om 10.00 uur, vanaf 9.45 uur staat de deur open!

Meer berichten