Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Maria ten Hemelopneming

Gelukkig weer gewoon naar de kerk. Sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli hoeft u zich niet meer aan te melden om deel te nemen aan een eucharistieviering, noch door de week, noch in het weekend. U kunt ook zelf een plaats uitzoeken in de banken die ‘open’ zijn of op één van de opgestelde stoelen.

Op zaterdag 11 juli wordt om 16.00 uur en om 19.00 uur in Leuth de laatste viering gehouden in de H. Remigiuskerk. Als u hieraan wilt deelnemen, dient u zich wél aan te melden: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Op zondag 19 juli om 11.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Sint Antonius van Paduakerk, Sint Antoniusplein 1 te Millingen aan de Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en tekenen van herkenning van de Leuthse kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.

Over het hervatten van vieringen in de andere dorpen van de parochie wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.

Afwezigheid pastoor

Van zondagmiddag 12 juli tot en met zaterdagmorgen 18 juli is pastoor Rudo Franken op retraite; dan vervallen de Missen van maandag tot en met zaterdag 9.00 uur. Op donderdag vindt wel de aanbidding plaats van het uitgestelde Heilig Sacrament in de kerk van 9.30 uur tot 18.30 uur. Als u in deze week naar de eucharistieviering wilt, deze is elke dag in de Maria Geboortekerk, zie website https://www.stefanus.nl/mariageboorte.

Voor eventuele ziekenzalving of uitvaart, gelieve contact op te nemen met Thea Jeuriëns-Terwindt, 06 40589700.

Meer berichten