Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Mook

Parochie H. Antonius Abt

www.vommmm.nl; parochiemook@vommmm.nl

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Pastoor Theo Miedema, tel. 024 696 13 90 of kapelaan Marc Kessels, tel. 06 11 19 46 30.

Zondag 18 juli 9.30 uur: H. Mis

Maandag 19 juli 9.00 uur: H. Mis; aansluitend Aanbidding

Vrijdag 23 juli 9.00 uur: H. Mis; aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

Meer berichten