Logo gemeentenieuwsonline.nl

Unieke samenwerking in Groesbeekse voetbalwereld

GROESBEEK - In 2021 heeft de toenmalige gemeente Groesbeek de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de veldaccommodaties bij de diverse stichtingen en verenigingen neergelegd, dat is ook overgenomen door de nieuwe gemeente Berg en Dal.


De gemeente subsidieert nog wel in de (vervangings) investeringen van de betreffende accommodaties. Afhankelijk van de levensduur bedraagt de subsidie 80 tot 100 procent van de investering. De privatisering legt een zware druk op het vrijwilligerskader van de stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft geen mensen meer op het gebied van sport die dat kunnen begeleiden. Het initiatief ligt bij de vrijwilligers van de stichting of vereniging.

Om elkaar te versterken is een aantal jaren geleden een overleg opgestart tussen de beheersstichtingen en voetbalverenigingen in de gemeente Berg en Dal. Hierin worden technische onderhoudszaken en investeringen met elkaar gedeeld. Zo heeft een aantal verenigingen het veldonderhoud bij één leverancier ondergebracht.


Uit het overleg bleek dat op een drietal accommodaties op korte termijn dezelfde klus moest worden uitgevoerd te weten de renovatie van de kunstgrasvelden waardoor een werkgroep Kunstgrasvelden is opgericht. Renovatie Hoofdveld Sportpark Noord (2022), Renovatie hoofdveld Groesbeekse Boy’s (2021) en stichting Nijerf renovatie tweevelden 2021).
Ondanks de coronatijd is er door de afgevaardigden van de werkgroep veel tijd gestoken in overleg en kennis maar vooral ook voorbereiding dat heeft geresulteerd in een zeer gedetailleerde uniforme werkomschrijving voor de vier velden die gebruikt is voor de inschrijving door diverse partijen.
Uiteindelijk bleek CSCSport uit Zeewolde de beste aanbieding te hebben en bleek het aanbestedingsvoordeel aanzienlijk en is er ruim binnen de door de gemeente gereserveerde budgetten gebleven. In mei 2021 gaf de gemeente groen licht en eind mei werd met de uitvoering gestart. In september is de oplevering geweest van de Groesbeekse Boys, en sportpark Zuid. Sportpark Noord komt in 2022. Door deze samenwerking is gebleken dat kennis delen en samenwerken tot mooie resultaten kan leiden.

Meer berichten