Logo gemeentenieuwsonline.nl

Dementievriendelijk Berg en Dal

BERG EN DAL - De recent opgerichte Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal is bezig het bewustzijn van burgers over de impact die dementie op onze samenleving heeft te vergroten. 

Omdat de meeste mensen met dementie thuiswonen betekent dit dat we steeds vaker met dementie in aanraking komen: een familielid, de buurman of iemand uit de vrienden-of kennissenkring, in de (sport)vereniging, het koor en in de supermarkten en winkels. “Wij willen dat mensen met dementie zo lang mogelijk doorgaan met de dingen doen die ze altijd al deden. En dat kan ook met een beetje hulp van ons.
Dit gaan we doen door informatie te verspreiden via folders, een dementiewijzer te maken, voorlichtingsavonden en trainingen te organiseren hoe je beter kunt omgaan en sneller iemand kunt herkennen met een vorm van dementie. Dit kunnen trainingen zijn voor winkelpersoneel, horecamedewerkers, ambtenaren, leden van (sport)verengingen, koren et cetera.”

Voor het werk van de stichting heeft de gemeente Berg en Dal een startsubsidie verstrekt en daarmee ook het belang van het werk van de stichting onderstreept. Verder is de stichting afhankelijk van giften om de kosten van alle activiteiten te kunnen financieren. “Wilt u ons steunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL97 SNSB 8837 8253 58 t.n.v. Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal? Elk bedrag is van harte welkom. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wilt u meedenken in een werkgroep hoe Berg en Dal dementievriendelijker kan worden? Kijk op www.dementievriendelijkbergendal.nl, mail naar dementievriendelijkbergendal@gmail.com of bel 06 29414133.”

Meer berichten