Logo gemeentenieuwsonline.nl

Als meer intensieve zorg thuis of opname in een verpleeghuis nodig is

BERG EN DAL - Zorg jij bijvoorbeeld voor je partner, je zelfstandige wonende moeder of een goede vriend? En merk je dat er meer (professionele) zorg nodig is dan jij kunt bieden in combinatie met bijvoor­beeld zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit de zorgverzeke­ringswet?

Dan kun je beroep doen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar wat houdt deze wet precies in? Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En welke consequenties zitten hieraan vast bijvoorbeeld met betrekking tot eigen bijdrage?

“Graag nodigen we je uit dit webinar te volgen. Er zijn voor de mantelzorger geen kosten aan verbonden, dit is mogelijk gemaakt door Mantelzorg Berg en Dal. Het webinar wordt via Zoom gegeven en wordt verzorgd door Natalia Vermeulen, trainer bij MantelzorgNL.

Na aanmelden ontvang je een link om dit webinar online te kunnen volgen op dinsdag 4 oktober van 15.00 - 16.00 uur vanuit je eigen huis. Meld je aan uiterlijk 20 september via info@mantelzorgbergendal.nl.”

Meer berichten