Logo gemeentenieuwsonline.nl
Bruuk juni 2017. Foto: Gert Hoogerwerf
Bruuk juni 2017. Foto: Gert Hoogerwerf

Grondwateroverlast rondom De Bruuk

Foto: Gert Hoogerwerf

GROESBEEK - Bij eigenaren van woningen rondom natuurgebied De Bruuk heerst grote bezorgdheid over de gevolgen van vernattingsmaatregelen die de provincie Gelderland in de komende jaren gaat nemen in het Natura 2000 beheerplan. Dit moet de kwaliteit van de vegetatie in De Bruuk verbeteren en stikstofdepositie verminderen via herstel van natuurlijke kwel.

Uit recente metingen van grondwaterstanden door Bureau Witteveen en Bos blijkt dat het natter is rondom De Bruuk dan gedacht: méér woningen zullen overlast gaan ondervinden. De provincie heeft de woningen ingedeeld in drie categorieën. In de eerste categorie (grondwater lager dan 90 cm onder het maaiveld) zijn geen verdere maatregelen nodig. Bij een peil hoger dan 90 cm zijn twee scenario’s mogelijk. Indien op basis van modelberekeningen geen verdere stijging plaatsvindt, biedt de provincie een bouwkundige opname aan (categorie 2). Wordt zo’n stijging wel verwacht, dan volgt tevens een gesprek over maatregelen om de verwachte natschade te beperken (categorie 3, ruim 20 woningen).

Bureau Wareco inspecteert op dit moment mogelijk getroffen woningen bouwkundig, en tegelijkertijd kunnen bewoners hun visie kenbaar maken aan de provincie tijdens keukentafelgesprekken. De provincie zal mitigerende maatregelen vanaf voorjaar 2018 uit gaan voeren.

Overigens hebben de bewoners, verenigd in het Bewonerscollectief De Bruuk, bezwaren naar voren gebracht in een procedure bij de Raad van State. De zitting hierover zal in januari 2018 plaatsvinden. Meer informatie staat op www.gelderland.nl/bruuk.

reageer als eerste
Meer berichten