Logo gemeentenieuwsonline.nl

Gemeente maakt schuldhulpverlening toegankelijker

BERG EN DAL – Het gemeentebestuur van Berg en Dal heeft onlangs de beleidsregels schuldhulpverlening 2018 vastgesteld. Deze beleidsregels hebben ter inzage gelegen van 24 november 2017 tot en met 5 januari 2018.

Omdat er geen zienswijzen zijn binnengekomen, kunnen de beleidsregels definitief vastgesteld worden. De doelgroep en het beoogd effect is om het zo goed mogelijk verlenen van de gemeentelijke schuldhulpverlening aan inwoners binnen de gemeente Berg en Dal die er gebruik van willen maken. De nieuwe beleidsregels zijn ten opzichte van de regels in 2015 een stuk minder dicht getimmerd. Dit verbreedt volgens het college de toegang tot de schuldhulpverlening en geeft meer ruimte aan maatwerk. Daarbij moet de schuldhulpverlener (gemeente) beter motiveren bij afwijzing of beëindiging van de aanvraag.

In de oude beleidsregels waren fraude en recidive van schulden automatisch een reden om de schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen. In de nieuwe regeling is er een bepaling die de mogelijkheid geeft om per situatie te bekijken of weigering of beëindiging gerond en/of raadzaam is; dit is de bevoegdheid van het college.

Meer berichten