Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geen extra subsidie voor De Korenbloem Groesbeek

GROESBEEK – Inloophuis De Korenbloem Groesbeek heeft bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek ingediend om het subsidie bedrag voor 2018 en 2019 te verhogen. De structurele jaarlijkse subsidie van 1.500 euro is volgens Inloophuis Groesbeek niet voldoende om de exploitatie rond te krijgen vanwege de huurkosten van De Mallemolen.

Het inloophuis richt zich op mensen die direct of indirect te maken hebben (gehad) met kanker of een andere ernstige ziekte Ondanks dat uit de cijfers blijkt dat er voldoende mate behoefte is aan deze voorziening en de activiteiten die worden aangeboden. Het is inloophuis (nog) niet gelukt een financiële basis te creëren die voldoende vertrouwen geeft voor het volledig zelfstandig functioneren van het inloophuis. Volgens het college passen de activiteiten wel binnen de doelstellingen die de gemeente heeft vastgelegd in de Sociaal Maatschappelijke Visie voor wat betreft het ondersteunen van inwonersinitiatieven. Maar volgens de gemeente is er echter geen noodzaak om het inloophuis te subsidiëren, omdat er reeds op diverse locaties inloop en ontmoeting wordt geboden. In 2016 zijn er met het inloophuis al gesprekken gevoerd om meer te integreren op andere plekken, wat het destijds niet wilde. Het hield vast aan een eigen inloophuis met een eigen ruimte. In augustus is er opnieuw overleg geweest waar ze hebben medegedeeld dat als er geen aanvullende subsidie komt het de huur per 1 januari 2019 bij De Mallemolen zullen opzeggen en gaan uitzien om de activiteiten elders onder te gaan brengen.

Meer berichten