Logo gemeentenieuwsonline.nl

Horecawerkgroep ontevreden met horecabeleid buitengebied

BERG EN DAL – De horecawerkgroep Berg en Dal is allerminst tevreden over het voorgestelde horecabeleid dat de gemeente Berg en Dal voorstelt voor het buitengebied in de gemeente Berg en Dal. De werkgroep heeft samen met Koninklijke Horeca Nederland die zich inzetten om oneerlijke concurrentie in de horeca tegen te gaan, heeft het college en de gemeenteraad inmiddels een brief gestuurd waarin zij hun grieven in kenbaar hebben gemaakt.


De gemeente Berg en Dal wil duidelijke speregels opstellen voor horeca-activiteiten in het buitengebied omdat er momenteel onduidelijkheid bestaat wat er wel of niet is toegestaan. Volgens het college beginnen activiteiten in het buitengebied klein, maar groeien zo langzamerhand uit tot activiteiten die eigenlijk niet bij het bedrijf passen. Volgens de Economische Visie moet horeca bij mini-campings en agrariërs, inclusief wijnboeren mogelijk zijn. Het college gaat er wel vanuit dat het landschappelijk inpasbaar moet zijn en dat het kleinschalig moet blijven. Op die manier is volgens het college het toerisme en recreatie gediend.

De horecawerkgroep is niet blij, omdat volgens haar met dit beleid de deur van horeca-initiatieven in het buitengebied open wordt gezet en krijgt alle mogelijkheden om in het buitengebied een volwaardig horecabedrijf te realiseren. De werkgroep vreest dat door dit beleid minder aantrekkingskracht van de kernen vanwege een overaanbod van horeca. Mocht het gemeentebestuur zich aan dit horecabeleid houden, dan moeten de openingstijden van de horeca in het buitengebied van bijvoorbeeld 08.00 tot 20.00 uur zijn. Daarnaast moeten volgens de werkgroep bruiloften en partijen in het buitengebied niet kunnen, evenals illegale feestjes die er zijn in het buitengebied. Alles hangt of valt met het handhaven van de regels, volgens de horeca werkgroep.

Meer berichten