Logo gemeentenieuwsonline.nl
(foto: Archief Gerrie Driessen)
(foto: Archief Gerrie Driessen)

Kermisvreugde in 1927 – Drukke zaken voor den rechter. Kastelein te Groesbeek, vroeger een enerverend beroep

16 nov. 1927 publiceert: 'Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij' onder de kop RECHTSZAKEN een serie voorvallen 'uit het katholieke Groesbeek'. Uitspraak voor: belediging, f 10,- of 4 dagen hechtenis; steken met een riek, f 10,- of 5 dagen hechtenis; met een mes in de rug gestoken, 1 maand gevangenis; met een mes in het hoofd en den arm gestoken, 1 maand gevangenis; bierglas op iemands hoofd stukslaan, f 15,- of 10 dagen hechtenis; zich niet verwijderen uit een café na aanzegging van den kastelein, 14 dagen gevangenis; mishandeling, 1 maand gevangenis; steken met een mes, 6 weken gevangenis. Dit alles werd in één zitting behandeld. In de meeste gevallen schijnt 'kermisvreugde' te zijn verdisconteerd.

Door Gerrie Driessen, Heemkundekring Groesbeek.

Dat in Groesbeek van oudsher een stevige borrel werd gedronken blijkt uit een in 1896 uitgebracht rapport:' Drankverbruik is hier groot en toenemend, het grootste euvel waaraan de welstand der gemeente lijdt. Bestond drankverbruik , of beter gezegd misbruik, niet vooral onder den minderen stand, er kon bij geregelde verdiensten en niet zeer groote behoeften, bepaald welvaart heerschen. Verbruik over 1896 bedraagt 16.506 liter à 50% , ongerekend de hoogst belangrijke hoeveelheden die den fiscus ontgaan en in de Pruisische herbergen en te Nijmegen genuttigd worden'.

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw bestonden hier 24 herbergen en de meeste uitbaters waren aangesloten bij de R.K. Kasteleinsbond St. Petrus. Deze beschermheilige of schutspatroon zal door gelovige kasteleins regelmatig 'aangeroepen' zijn, als er weer eens een caféruzie uitbrak. Een aantal leden van de kasteleinsbond poseert op deze circa 1955 gemaakte foto. Gehurkt: Echtpaar Jan van de Werdt – Boschker en Netje v.d. Werdt, J. Wijers (Jo den Doop), Anna Jacobs (dochter van Leen Soeli), Frits Verheij en Piet van Bernebeek. Staande: Gerrit Driessen, Lies Hopmans- Zwitserloot, Drikus Hopmans, J. 'Köl' Kamps, Gerrit Fleuren, Miets Kamps – Peters (van d'n Apsolon), Toon Fleuren, L. Jacobs- Cillessen (Leen Soeli) en Marie van Bernebeek -Kuijpers.

Meer berichten