Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jaarvergadering DVSG

GROESBEEK - Op 29 november om 20.00 uur houdt DVSG haar jaarvergadering in zaal-café Hopmans, aanvang.

De notulen van de vorige vergadering liggen ter plekke ter inzage. Naast de vaste agendapunten zoals jaarcijfers, begroting, bestuurssamenstelling en terugblijk op het afgelopen jaar zal er ook aandacht zijn voor: samenwerking jeugdafdeling DVSG met Germania; status nieuwbouw accommodatie; vernieuwen hoofdveld. Iedereen die lid is of geïnteresseerd is, is welkom op deze vergadering.

Meer berichten