Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Pastorie, Parochie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Zondag 20 januari 10.00 uur H. Mis m.m.v. Schola Cantorum

Misintenties: Hein Theunissen v.w verjaardag en echtg. Mien Theunissen en dochter Leida; Adriana Cornelia Wilhelmina de Groot en Johannes Theodorus Janssen; Overled. Ouders Sluis-Lamers, Theo, Henk en Sander;

                                                                                

ST. ANTONIUS BREEDEWEG.

Zondag 20 januari 09.30 uur. Eucharistieviering m.m.v. KK Horst-Sion-Breedeweg.

Misintentie : voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Woensdag 23 januari 19.00 uur. Eucharistieviering.

Misintentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Meer berichten