Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren vóór maandag 12.00 uur bij ons Pastorie centrum).

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Zondag 27 januari: Geen viering in CD kerk, i.v.m. Oecumenische viering St. Antonius Breedeweg om 09.30 uur m.m.v. KK. St. Caecilia en KK Horst Sion Breedeweg

Vrijdag 1 februari 19.30 uur: Meditatie

ST. ANTONIUS BREEDEWEG.

Zondag 27 januari 09.30 uur: Oecumenische viering m.m.v. KK. St. Caecilia en

KK Horst Sion Breedeweg

Misintentie: Overledenen familie Hendriks-Klabbers; Jan Poelen vw sterfdag en zijn ouders Martin Poelen en Jetta Poelen-Müskens; Gertrud van Kempen-Giesbers vw trouwdag

Woensdag 30 januari 19.00 uur: Eucharistieviering.

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint-Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnummer afzender vermelden.

H. Antonius Abtkerk Malden

Iedere woensdag om 9.00 uur is er een H. Mis met aansluitend aanbidding. Zaterdag 19 januari om 19.00 uur is er een Eucharistieviering met als celebrant J. van Banning en zang door het Maldens Gemengd Koor.

Meer berichten