Logo gemeentenieuwsonline.nl

Iconententoonstelling in museumpark Orientalis

HEILIG LANDSTICHTING – Een iconisch beeld, wat is dat? Tot de verbeelding sprekend, is de gangbare uitleg van de term. De prachtige iconen van Piet van der Heide doen dat zeker en dat kunnen bezoekers zelf beoordelen op de tentoonstelling van zijn iconen van 16 maart tot en met 30 juni.

De tentoonstelling wordt gehouden in het Grieks Huis in het Museumpark Orientalis. De opening is op zaterdag 16 maart om 14.00 uur met medewerking van Iconendeskundige Bert Veldhuis. Het openingsprogramma is als volgt:
- Welkom door Erna van de Ven, directeur van Orientalis.
- Inleiding over de tentoonstelling door de maker Piet van der Heide.
- Uitleg over Iconen door Iconendeskundige Bert Velthuis.

Volgens de traditie van de Oosterse kerk worden iconen geschilderd op hout. Zij stellen Maria, Jezus of heiligen voor en nodigen de beschouwer uit tot gebed en meditatie.
Piet van der Heide was voor zijn pensionering werkzaam als docent Nederlands. Kloosterretraites en oosters-orthodoxe gezangen brachten hem in aanraking met de inspirerende wereld van de iconen. Al vele jaren bestudeert en schildert hij iconen, daarbij steunend op de lessen die hij volgde bij Bernard Frinking, Andrej Davidoff en Cristinel Paslaru. De iconen van van der Heide zijn diverse malen tentoongesteld. Hij schildert de iconen ook in opdracht van kerken en particulieren.

Meer berichten