Logo gemeentenieuwsonline.nl

Geopaden: Wandelen in een landschap uit de pré-historie

REGIO - In de Saale ijstijd, 300.000 tot 130.000 jaar geleden, stuwde landijs uit Scandinavië enorme aardmassa's op. In het heuvelgebied Nijmegen-Mook-Gennep-Kleef zijn veel kenmerken uit die lang vervlogen tijden herkenbaar. Geopaden.nl biedt een website over dit stuwlandschap met onder andere een aantal interessante wandelingen en een fietstocht. Elke derde woensdag van de maand wordt een excursie aangeboden.

Honderden meters dikke ijslobben van enorme landgletsjers uit Scandinavië drukten de onderliggende riviersedimenten op tot meer dan 100 meter hoge heuvels. De ijsgrens liep in die tijd van Haarlem via Nijmegen, Kleef en Krefeld naar Düsseldorf. Het ijsfront en de heuvelrug dwongen de Rijn vanaf Düsseldorf in een meer westelijke loop: het huidige Niersdal. Bij Gennep vormden de Rijn en de Maas samen één rivier. Nadat de gletsjers zich terugtrokken, bleef een gebied achter met heuvels van meer dan 100 meter hoog. Smeltwater had in de bevroren ondergrond diepe dalen uitgesleten, die droogvielen toen de bodem ontdooide. Aan de voet van de heuvels werden spoelzandvlaktes gevormd. Vele tienduizenden jaren later hernam de Rijn zijn oude loop, brak door de stuwwal tussen Elten en Kleef en vormde de Gelderse Poort.

Dit stuwwal landschap is een geotoop: een gebied met bijzondere aardkundige (geologische) kenmerken. Door tienduizenden jaren erosie resteert daarvan het huidige landschap met heuvels tot 90 meter hoogte, uitgestrekte bossen, heidevelden, stille meertjes, diepe droogdalen en kabbelende beekjes. Door geopaden te wandelen kunnen we genieten van de prachtige natuur. Daarnaast worden de landschappelijke kenmerken van het natuurgeweld uit de ijstijd beschreven. Op geopaden.nl is uitgebreide informatie te vinden. Ook zijn routebeschrijvingen en GPS bestanden te downloaden.

Elke derde woensdag van de maand organiseert Geopaden.nl een 3-4 uur durende excursie. Op 20 maart vanaf de bovenrand van het stuwwalplateau in Groesbeek door het Kraaiendal, één van de fraaiste droogdalen, tot de spoelzandvlakte bij het zweefvliegveld Malden en via Dekkerswald terug naar het beginpunt.

Start: 10.30 uur in Groesbeek, bovenaan Stekkenberg waar Nijmeegsebaan overgaat in Nieuweweg bij Bosbesstraat en het begin van de Maldensebaan. Aanmelden hoeft niet. Meer info: geopaden.nl. Onder 'agenda' wordt gemeld als de excursie niet doorgaat.

Meer berichten