Logo gemeentenieuwsonline.nl

Zonnebloem Ooijpolder

REGIO - De Zonnebloem afdeling Ooijpolder gaat over de dorpen Leuth, Ooij en Erlecom.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die ervoor wil zorgen dat mensen met een, vooral lichamelijke beperking of een lichte geestelijke beperking, toch nog in staat zijn om iets leuks te ondernemen. Maar ook een organisatie die vrijwilligers inzet om mensen thuis te bezoeken voor een praatje of in overleg samen iets leuks te doen.

De uitjes die georganiseerd worden zijn onder andere het Lionsconcert, de dagboottocht, muziekmiddag, picknick en een bezoek aan het tuincentrum. De nationale ziekendag wordt samen met de ouderenbond georganiseerd. "U hoeft geen lid te zijn om deel te nemen aan de uitjes, maar u moet wel tot de doelgroep behoren. Dus bent u iemand, of kent u iemand die graag bezoek zou willen ontvangen of deel zou willen nemen of op de hoogte gehouden zou willen worden van de uitjes, en nog niet bij ons bekend is, meldt u zich dan aan."

"Ook zijn wij voor Leuth dringend op zoek naar wat meer chauffeurs om de gasten bij uitjes te brengen en te halen, kilometers worden vergoed. En hebt u nog interesse in een bestuursfunctie binnen onze plaatselijke Zonnebloemafdeling, ook daar zouden wij heel blij mee zijn. Gasten aanmelden of je als chauffeur aanmelden of voor een bestuursfunctie kan bij Erna Driessen, 06 45683965 of via mail b.driessen8@ziggo.nl."

Meer berichten