Logo gemeentenieuwsonline.nl
Entreebord Leuth. (foto: Jo Coerwinkel)
Entreebord Leuth. (foto: Jo Coerwinkel) (Foto: Jo Coerwinkel)

Inwoners van Leuth bespreken dorpsagenda

LEUTH - Op woensdag 19 juni wordt het concept van de dorpsagenda ‘Laat Leuth Leven’ gepresenteerd aan de inwoners van Leuth in de grote zaal van De Vriendenkring.

De mensen van de werkgroep Dorpsagenda hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om uitwerking te geven aan de plannen en ideeën die door de bewoners van Leuth vorig jaar september zijn ingediend.
Dat wil zeggen dat er door de themagroepen is onderzocht of de meest scorende suggesties zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor zijn er veel overleggen geweest, veel plekken in Leuth bezocht en bekeken en zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland.

De verschillende themagroepen verzorgen nu een presentatie van wat er allemaal is uitgezocht en hoe dat in hun ogen zou kunnen worden uitgevoerd. Een van die thema’s waar veel belangstelling voor is, betreft de veiligheid op de Steenheuvelsestraat. Er zijn ook medewerkers van de gemeente aanwezig om een en ander toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na een pauze krijgen de aanwezigen nog gelegenheid de voorstellen te becommentariëren. De bedoeling is dat alle op- en aanmerkingen worden meegenomen en verwerkt, immers, het draagvlak voor de plannen moet zo groot mogelijk zijn. In het najaar wordt de definitieve Dorpsagenda aangeboden aan het gemeentebestuur.

Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven uit Leuth worden van harte uitgenodigd op 19 juni in De Vriendenkring mee te komen praten over het concept, aanvang 20.00 uur.

Meer berichten