Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie Groesbeek

Opgeven van intenties: Het verzoek is om voortaan uw misintenties 12 dagen voor verschijnen van de krant in te leveren (vóór maandag 12.00 uur bij ons Parochie centrum).

Overleden: Petrus Johannes Antonius Janssen (Piet)

Antonius Hendrikus Maria Heijmans (Toon)

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Zaterdag 17 augustus 17.00 uur H. Mis Trefpunt Meent

17 augustus 19.00 uur H. Mis Kapel Kloostertuin

Zondag18 augustus 10.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus m.m.v. KK St. Caecilia. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Misintenties: Piet Langeveld vw. Sterfdag, echtgenoot van Marie Langeveld-Janssen

Harry Theunissen

Theo Vissers en echtgenote Annie Vissers-Cillessen vw. Sterfdag

Dinsdag 20 augustus 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

Donderdag 22 augustus 09.00 uur H. Mis Cosmas en Damianus

                                                                                

ST. ANTONIUS BREEDEWEG

Woensdag 14 augustus 19.00 uur H. Mis

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Zondag 18 augustus 09.30 uur. H. Mis, m.m.v. kerkkoor HSB. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

Misintentie: Sjaak Peters vanwege sterfdag voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen

Woensdag 21 augustus 19.00 uur. H. Mis, m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Opgeven van intenties: op zondag en woensdag voor en na de Eucharistieviering of een enveloppe in de bus Sint Antoniusweg 2 met vermelding: Misintentie Breedeweg; naam en telefoonnr. afzender vermelden.

Mededelingen

Op zaterdagavond 24 augustus is de eerste gezinsviering in het nieuwe schooljaar, in de C&D om 18.30 uur. De gezinsvieringen zullen in het komend jaar om 18.30 uur beginnen in plaats van 19.00 uur op verzoek van diverse gezinnen.

MIVA-collecte

In het weekend van 24 en 25 augustus zal in onze parochie een tweede collecte zijn. Met deze actie wordt geld ingezameld voor MIVA om de benodigde auto's te kopen die zes religieuzen uit Kameroen nodig hebben om in een uitgestrekt gebied, dorpen te kunnen bereiken. Deze zusters zorgen ervoor dat kinderen met een handicap uit deze streek en kinderen van overleden ouders met AIDS, naar school kunnen gaan, een vak leren en zo toekomst krijgen. Uw bijdrage is van harte welkom!

Oecumenische Openluchtviering: zondag 1 september

Paus Fransciscus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Dit jaar vieren we dat in een oecumenische openluchtviering op het Kerkplein van de Sint Antoniuskerk te Breedeweg. Het thema van de viering is: 'Vier de Schepping!'

Iedereen is van harte welkom. De viering begint om 10.00 uur.

Meer berichten